درباره آی تونا

آی تونا با چشم انداز ساماندهی به فضای کسب و کارهای دیجیتال و ترویج سبک زندگی سالم از طریق فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در اوائل سال ۹۸ با همراهی گروهی از خبرگان این حوزه شکل گرفت. آی تونا با در اختیار قرار دادن امکانات منحصر به فرد و تشخیص صحیح نیازهای بازار علاوه بر سرمایه گذاری بر روی استارتاپ ها به ایجاد پلتفرم هایی برای ساماندهی به معضلات اجتماعی با رویکردی اقتصادی نیز می پردازد.

شیوه کار

استارتاپ ها می توانند برای ما طرح و یا ایده خود را ارسال نمایند، پیشنهادات از سوی کمیته ارزیابی، بررسی و در صورت تایید اولیه، جلسات حضوری با تیم اجرایی برگزار می گردد. در صورت عبور از این مرحله، استارتاپ های پذیرش شده وارد فضای کاری آیتونا خواهند شد.

امکانات و خدمات

آی تونا به عنوان یک شتابدهنده فرهنگی و اجتماعی امکاناتی همچون مکان استقرار،‌ تامین مالی، شبکه سازی،‌ تبلیغات و برندینگ، بازارسازی،‌ جذب سرمایه گذار، بین المللی سازی و آموزش را در کنار مشاوره های حقوقی و مالی و اقتصادی در اختیار استارتاپ ها قرار می دهد. حضور در فضای کار اشتراکی، استفاده از منتورهای مجرب، استفاده از تجربیات تیم اجرایی و شبکه ارتباطی بی نظیری که آی تونا در اختیار دارد از فرصت هایی است که می تواند یک استارتاپ را به کسب و کار موفق و سود ده تبدیل نماید.

شبکه حامیان و همکاران